Recenzje prac konkursowych

    Jury XXVII Konkursu im. Adama Smolińskiego informuje, że upłynął termin składania prac. Na konkurs zakwalifikowano 22 prace. Najwięcej prac wpłynęło z Politechniki  Warszawskiej – 8 zgłoszeń. Cztery prace wpłynęły z Politechniki Gdańskiej, trzy prace z Politechniki Wrocławskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentują dwie prace. Z pozostałych politechnik, uniwersytetów i akademii zgłoszono po jednej pracy.

    Na uwagę zasługuje fakt, że na Konkurs najwięcej zgłoszono prac magisterskich – 16 zgłoszeń. Prac będących zakończeniem studiów pierwszego stopnia – inżynierskich i licencjackich zgłoszono w sumie 6 sztuk. Ponadto dwie prace są napisane w jezyku angielskim.

    Wszystkie prace reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Jury konkursu sprawdziło pod względem formalnym wszystkie zgłoszenia na Konkurs i wyznaczyło recenzentów zgłoszonych prac. Gdy tylko wszystkie prace zostaną zrecenzowane Jury Konkursu zapozna się z recenzjami i wyłoni zwycięzców.

    Poniżej prezentujemy wykaz prac zgłoszonych na Konkurs. Prace sa uporządkowane w kolejności zgłoszeń:

 1. Inż. Dąbrówka Biegańska: "Dyfuzja nośników ładunku w strukturach sprzężonych typu studnia kwantowa – kropki kwantowe", praca pod kierunkiem dr inż. Marcina Syperka obroniona na  Politechnice Wrocławskiej.
 2. Mgr inż. Dariusz Burnat: "Struktury światłowodowe z cienkimi warstwami tlenu cyny indu (ITO) do jednoczesnych analiz optycznych i elektrochemicznych", praca pod kierunkiem dr hab. inż. Mateusza Śmietany, prof. PW obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 3. Mgr inż. Maria Cywińska: "Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomaganego transformacją Hilberta", praca pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 4. Mgr inż. Maciej Ćwierzona: "Mikroskopia optyczna bliskiego pola", praca pod kierunkiem dr Dawida Piątkowskiego obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

 5. Mgr inż. Antoni Frej: "Analiza porównawcza rozkładu krzywych światłości rozpraszaczy optycznych", praca pod kierunkiem dr Katarzyny Kołacz oraz dr hab. inż. Michała Makowskiego, prof. PW obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 6. Mgr inż. Maciej Głowacki: "Wytwarzanie i optyczna charakteryzacja nanodiamentowych suspensji z centrami barwnymi", praca pod kierunkiem dr hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. PG obroniona na Politechnice Gdańskiej.

 7. Mgr inż. Mateusz Hajdel: "Wpływ warstw domieszkowanych magnezem na wewnętrzne straty optyczne w diodach laserowych InGaN wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych", praca pod kierunkiem dr inż. Grzegorza Muzioł obroniona na Politechnice Gdańskiej.

 8. Mgr inż. Piotr Kabaciński: "Całkowicie światłowodowy oscylator laserowy na włóknach o dużym polu powierzchni modu", praca pod kierunkiem dr hab. Yuriy Stepanenko i dr inż. Michał Wierzbicki obroniona na Politechnice Warszawskiej. 

 9. Lic. Michał Lipka: "Multi-photon autocorrelation precisely measured with an image intensified camera", praca pod kierunkiem dr hab. Wojciech Wasilewski, prof. UW obroniona na Uniwersystecie Warszawskim.

 10. Mgr inż. Kamila Lisowska: "Wpływ wybranych domieszek na parametry organicznych ogniw słonecznych", praca pod kierunkiem dr inż. Gabriela Lewińska obroniona na Politechnice Krakowskiej.

 11. Mgr inż. Adriana Łozińska: "Technologia i charakteryzacja optyczna supersieci InGaAs/AlInAs", praca pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marka Tłaczały obroniona na Politechnice Wrocławskiej.

 12. Mgr inż. Natalia Majewska: "Nanoszenie cienkich warstw półprzewodnika organicznego przy użyciu laserowego odparowania w warunkach kriogenicznych", praca pod kierunkiem ar hab. Rafała Jendrzejewskiego obroniona na Politechnice Gdańskiej.

 13. Mgr inż. Paulina Niedźwiedziuk: "Analiza generacji promieniowania w laserze ze zwierciadłem ‘PT wykazującym parzystą symetrię", praca pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Mossakowska-Wyszyńskiej obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 14. Mgr inż. Monika Piestrzyńska: "Długookresowe siatki światłowodowe pokryte cienkimi warstwami tlenków metali do zastosowań biosensorycznych", praca pod kierunkiem dr hab. inż. Mateusza Śmietany, prof. PW obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 15. Inż. Jakub Suder, inż. Kacper Podbucki, inż. Piotr Maciejewski: "Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych", praca pod kierunkiem dr inż. Tomasza Marciniaka obroniona na Politechnice Poznańskiej.

 16. Lic. Konrad Sumara: "Detekcja kwantowa z wykorzystaniem centrum NV- w diamencie", praca pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Gawlika obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 17. Lic. Jakub Szlachetka: "Charakteryzacja widmowa nanostruktur", praca pod kierunkiem dr Piotra Kolenderskiego obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

 18. Inż. Dorota Tomaszewska: "Przestrajanie dyspersji w światłowodowym laserze tulowym z pasywną synchronizacją modów", praca pod kierunkiem dr inż. Grzegorza Sobonia, obroniona na Politechnice Wrocławskiej.

 19. Mgr inż. Patrycja Wrzosek: "Study of supercontinuum generation in the fibers infiltrated with liquids", praca pod kierunkiem dr hab. Rafała Kasztelanica, prof. dr hab. inż. Mirosława Karpierza obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 20. Mgr inż. Michał Ziemczonok: "Opracowanie wzorca kalibracyjnego dla potrzeb metrologicznych badań tomografu holograficznego do zastosowań biologicznych", praca pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej obroniona na Politechnice Warszawskiej.

 21. Mgr inż. Maciej Zyskowski: "Analiza efektywności generacji laserów YAG+Nd:YAG+YAG i YVO+Nd:YVO+YVO", praca pod kierunkiem dr inż. Jarosława Młyńczaka obroniona na Wojskowej Akademii Technicznej.

 22. Mgr inż. Mikołaj Żak: "Morfologia oraz własności elektryczne złącz tunelowych InGaN:Mg/InGaN:Si wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych z plazmą azotową", praca pod kierunkiem  prof. dr hab. Czesława Skierbiszewskiego obroniona na Politechnice Gdańskiej.