Wyniki jubileuszowego XXX Konkursu im. prof. Adama Smolińskiego

Jubileuszowy, XXX Konkurs im. prof. Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki okazał się rekordowy pod wieloma względami.

Na konkurs zgłoszono rekordową liczbę prac - aż 39 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Aby rzetelnie przeprowadzić proces recenzji tak dużej liczby prac Komisja podjęła uchwałę o rozszerzeniu Prezydium Komitetu. W prace Jury Konkursu włączyli się kolejni przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w kraju. Pełen, aktualny skład Jury Konkursu znajduje się tutaj.

Komisja odbyła dwa spotkania plenarne na których omawiała zgłoszone prace oraz ich recenzje. Rekordowa liczba prac spowodowała, że podjęto uchwałę o zwiększeniu liczby przyznawanych nagród. Ostatecznie Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę I stopnia otrzymuje:    

 • mgr Michał Zmyślony

Nagrody II stopnia otrzymują:

 • mgr inż. Katarzyna Lechowicz
 • mgr Alexander Korneluk

Nagrody III stopnia otrzymują:

 • inż. Jakub Zeid
 • mgr inż. Monika Krajewska
 • mgr inż. Dominika Dąbrówka
 • mgr inż. Natalia Stalmach

Wyróżnienia przyznano:

 • inż Maria Kołach
 • mgr inż. Julita Poborska
 • mgr inż. Jakub Rosiński
 • mgr inż. Adam Linek
 • inż. Piotr Araszkiewicz

W imieniu Jury Konkursu wszystkim serdecznie gratulujemy !