Wyniki XXXI Konkursu im. prof. Adama Smolińskiego

Na XXXI Konkurs im. prof. Adama Smolińskiego wpłynęło 40 prac. Najwięcej prac wpłynęło z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej. Trzecie miejsce, pod względem liczby złożonych prac przypada Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po jednej lub kilka prac wpłynęło na Konkurs m. in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na tej podstawie można stwierdzić, że na Konkurs zgłoszono prace ze wszystkich wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w których rozwijana jest szeroko rozumiana Fotonika.

Po wstępnej recenzji prac Jury Konkursu postanowiło dopuścić do Konkursu 36 prac. Tematyka czterech zgłoszonych prac znacząco odbiegała od dziedziny fotoniki i zgodnie z Regulaminem Konkursu, paragraf §4 postanowiono nie przyznawać im nagród oraz wyróżnień. Następnie przystąpiono do procesu recenzowania prac. Każda praca była recenzowana przez dwóch, niezależnych recenzentów. W przypadku, gdy dwie recenzje danej pracy znacząco różniły się od siebie Jury Konkursu analizowało zgłoszone recenzje, przeprowadzało dyskusje z udziałem recenzentów oraz powoływało kolejnych recenzentów. Prace, które uzyskały najwięcej punktów z recenzji były omawiane na posiedzeniach Jury Konkursu oraz recenzowane przez kolejnych recenzentów.   

W ten sposób, po kilku tygodniach prac, Jury XXXI Konkursu im. prof. Adama Smolińskiego wyłoniło zwycięzców. Nagrodę I stopnia przyznano pracy magisterskiej Kamila Stankiewicza pt: "Development of an optoelectronic system for high optical power accumulation in the context of fundamental physics studies" obronioną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na uwagę zasługuje fakt, że była to jedna z tylko dwóch prac zgłoszonych z tego Uniwersytetu.

Przyznano dwie nagrody II stopnia. Nagrodzono pracę pt: "Thulium-doped mode-locked fiber laser with nonlinear amplifying loop mirror" obronioną przez mgr inż. Mikołaja Krakowskiego na Politechnice Wrocławskiej oraz pracę pt: "Usuwanie szumu w układzie bezsoczewkowego mikroskopu holograficznego z wirującą matówką" obronioną przez mgr inż. Piotra Arcaba na Politechnice Warszawskiej.

Ze względu na wysoki poziom prac postanowiono w tym roku przyznać aż 4 nagrody III stopnia. Laureatami zostało trzech absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego : lic. Marcin Jastrzębski, mgr inż. Sebastian Borówka, mgr Aleksandra Szymańska oraz absolwent Politechniki Warszawskiej mgr inż. Tomasz Jankowski. Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia 16 pracom zgłoszonym na Konkurs. Wśród wyróżnień są prace zgłoszone m. in. przez absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej. 

Pełne wyniki XXXI Konkursu oraz wyniki Konkursów z lat ubiegłych można przeglądać na stronie HISTORIA.