XXXII Konkurs im. prof. Adama Smolińskiego

Uprzejmie informujemy, że Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje w 2023 roku po raz trzydziesty drugi Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki.

Tematyka konkursu obejmuje w szczególności zagadnienia badania zjawisk podstawowych, materiałów, elementów, układów i systemów, technologii optoelektronicznych, a także konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej, a więc wszystko co związane z szeroko rozumianą optoelektroniką. Zwracamy się do Uczelni Wyższych, Instytutów Naukowych, z prośbą o rozpropagowanie w Państwa środowisku informacji o konkursie, a także (a nawet przede wszystkim :)) o zgłaszanie chęci udziału w konkursie osób, których prace, obronione w roku akademickim 2022/2023, uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Sekretarza Komitetu, Pana dr. inż. Macieja Linczuka, w terminie do 13 listopada 2023 r.

Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu - rozszerzone Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Jak co roku, nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez podmioty zainteresowane rozwojem optoelektroniki i niezawodnie wspierające nasze działania konkursowe.