Zakończenie przyjmowania prac na Konkurs

Uwzględniając prośby i sugestie uczestników Konkursu, Jury Konkursu postanowiło przedłużyć termin składania dokumentów do 18 listopada br. 

Na Konkurs wpłynęło 25 prac. Aktualnie, po sprawdzeniu wymogów formalnych, do udziału w Konkursie zakwalifikowano 24 prace. Prace zostaną zrecenzowane przez recenzentów PKOpto.