Lista prac zgłoszonych do XXVIII Konkursu im. Adama Smolińskiego

Do XXVIII Konkursu im. Adama Smolińskiego zostało zgłoszone 15 prac. Najwięcej, bo 9 uczestników Konkursu obroniło prace magisterskie uzyskując tytuł magistra inżyniera. Sześciu uczestników konkursu obroniło prace inżynierskie. Aż sześć prac zostało zgłoszonych z Politechniki Warszawskiej. 

Poniżej pełna lista uczestników Konkursu:

 1. Mgr inż. Dorota Tomaszewska: "Analiza spektralna szerokopasmowych źródeł laserowych w średniej podczerwieni z użyciem spektrometru Fourierowskieg", o Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej,
 2. Inż. Mateusz Pielach: "Analiza możliwości zastosowania pomiaru rozkładu pola bliskiego i/lub dalekiego do wyznaczania apertury numerycznej światłowodów jednomodowych", Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki,
 3. Inż. Damian Korbuszewski: "Oprogramowanie do obsługi cyfrowego mikroskopu holograficznego", Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki,
 4. Inż. Mateusz Bieniek: "Mikroprocesorowy sterownik scalonego interrogatora optoelektronicznego", Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki,
 5. Inż. Grzegorz Jaworski: "Konstrukcja i badanie właściwości światłowodowego układu transmisyjnego ze zwielokrotnianiem WDM", Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroniki Morskiej,
 6. Inż. Paweł Gocłowski: "Przetwarzanie obrazów prążkowych zmodyfikowanym algorytmem szybkiej adaptacyjnej dwuwymiarowej dekompozycji modów empirycznych", Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Zakład Inżynierii Fotonicznej,
 7. Mgr inż. Ewelina Gacka: "Technologia i charakteryzacja optyczna rdzenia kwantowego lasera kaskadowego dopasowanego do podłoża InP", Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
 8. Mgr inż. Jakub Wiśniewski: "Analiza rozchodzenia się fali akustycznej w strukturze kompozytowej pod kątem wykrywania defektów", Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
 9. Mgr inż. Olga Yaremiichuk: "Modelowanie wybranych defektów punktowych w azotku glinu i ich dyfuzji", Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Fizyki Teoretycznej
 10. Mgr inż. Dąbrówka Biegańska: "Polariton graphene – observation of honeycomb lattice band structure and possibility of realization exciton-polariton topological insulator", Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 11. Mgr inż. Urszula Zdulska: "Laser światłowodowy Pr+Yb:ZBLAN o konstrukcji hybrydowej", Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
 12. Mgr inz Piotr Pucko: "Theoretical and experimental study on optical fibre with nanostructured core for laser applications", Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Zakład Szkieł Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych,
 13. Mgr inż. Paweł Arciszewski: "An experimental apparatus for laser cooling of potassium and caesium", Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
 14. Mgr inż. Jakub Dobosz: "Heterodyne interferometer for fast detection of cold atomic mixtures", Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
 15. Inż. Mateusz Narożnik: "Zastosowania ultrastabilnych wnek optycznych do badan fundamentalnych", Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu