Władze

Polski Komitet Optoelektroniki SEP
Zarząd (Kadencja 2018-2021)

Honorowy Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński, członek rzeczywisty PAN
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
e-mail: wlw291@wp.pl

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Instytut Systemów Elektronicznych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
e-mail: R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl, tel. +48 222 347 986

Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
e-mail: zdzislaw.jankiewicz@wat.edu.pl, tel. +48 261 839 606

Dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
e-mail: R.Piramidowicz@elka.pw.edu.pl, tel. +48 222 341 466

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, członek rzeczywisty PAN
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
e-mail: antoni.rogalski@wat.edu.pl tel. +48 261 839 109

Prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
e-mail: wolinski@if.pw.edu.pl tel. +48 222 345 689

Sekretarze Komitetu
Dr inż. Maciej Linczuk
Instytut Systemów Elektronicznych
Politechnika Warszawska
e-mail: m.linczuk@ise.pw.edu.pl tel. +48 222 347 986

Dr inż. Piotr Warda
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
e-mail: P.Warda@elka.pw.edu.pl, tel. +48 222 347 772

Rozszerzone Prezydium Komitetu – Jury Konkursu
Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska
Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna
Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski
Anna Cysewska-Sobusiak, Politechnika Poznańska
Jan Dorosz, Politechnika Białostocka
Dominik Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Jerzy Gajda, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zdzisław Jankiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
Leszek R. Jaroszewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
Stanisław Jonak, Politechnika Warszawska
Romuald Jóźwicki, Politechnika Warszawska
Bohdan Kosmowski, Politechnika Gdańska
Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
Bohdan Mroziewicz, Instytut Technologii Elektronowej
Tadeusz Pustelny, Politechnika Śląska
Antoni Rogalski, Wojskowa Akademia Techniczna
Ryszard Romaniuk, Politechnika Warszawska
Bogusław Więcek, Politechnika Łódzka
Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska
Wiesław Woliński, Politechnika Warszawska
Waldemar Wójcik, Politechnika Lubelska
Piotr Warda, Politechnika Warszawska
Andrzej Zając, Wojskowa Akademia Techniczna

Załaczone pliki: