Władze

Polski Komitet Optoelektroniki SEP
Zarząd (Kadencja 2022-2025)

Honorowy Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński, członek rzeczywisty PAN
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
e-mail: wlw291@wp.pl

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
e-mail: Ryszard.Piramidowicz@pw.edu.pl, tel. +48 222 341 466

Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. Dominik Jacek Dorosz
Wydział Inżynierii Materiałowej 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
ul. Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
e-mail: ddorosz@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 29 36

Dr hab. inż. Paweł Mergo, prof uczelni
Pracownia Technologii Światłowodów
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20031 Lublin
tel. +48 81 537 55 73, +48 81 537 55 67 

dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
tel. +48 91 449 51 19

dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński , prof. uczelni
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
krzysztof.kopczynski@wat.edu.pl , tel. ++48 26 183 94 30

Sekretarze Komitetu
Dr inż. Maciej Linczuk
Instytut Systemów Elektronicznych
Politechnika Warszawska
e-mail: maciej.linczuk@pw.edu.pl tel. +48 222 347 986

Dr inż. Piotr Warda
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
e-mail: Piotr.Warda@pw.edu.pl, tel. +48 222 347 772

dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechnika Warszawska
e-mail:agnieszka.wyszynska@pw.edu.pl, tel. +48 222 347 246

Rozszerzone Prezydium Komitetu – Jury Konkursu
Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska
Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna
Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski
Anna Cysewska-Sobusiak, Politechnika Poznańska
Jan Dorosz, Politechnika Białostocka
Dominik Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Jerzy Gajda, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wojciech Gawlik, Uniwersytet Jagielloński
Zdzisław Jankiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
Leszek R. Jaroszewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
Romuald Jóźwicki, Politechnika Warszawska
Krzysztof Kluza, PIT-RADWAR
Bogdan Kosmowski, Politechnika Gdańska
Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Małgorzata Kujawińska, Politechnika Warszawska
Michał Leszczynski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Dariusz Litwin, Instytut Optyki Stosowanej
Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
Ksenia Ostrowska, Politechnika Krakowska
Tomasz Osuch, Politechnika Warszawska
Elżbieta Pawlik, Politechnika Wrocławska 
Tadeusz Pustelny, Politechnika Śląska
Antoni Rogalski, Wojskowa Akademia Techniczna
Jerzy Pluciński, Politechnika Gdańska
Ryszard Romaniuk, Politechnika Warszawska
Andrzej Smolarz, Politechnika Lubelska
Jarosław Sotor, Politechnika Wrocławska
Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
Wacław Urbańczyk, Politechnika Wrocławska
Piotr Warda, Politechnika Warszawska
Bogusław Więcek, Politechnika Łódzka
Maciej Wojtkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska
Wiesław Woliński, Politechnika Warszawska
Waldemar Wójcik, Politechnika Lubelska
Andrzej Zając, Wojskowa Akademia Techniczna