Wyniki XXIX Konkursu im. Profesora Adama Smolińskiego

Miło mi poinformować, że Jury, po wykonaniu recenzji wszystkich zgłoszonych prac wybrało laureatów Konkursu. Jury jednogłośnie stwierdziło, że zgłoszone do tegorocznego Konkursu prace reprezentują bardzo wysoki poziom i wybranie laureatów będzie niezwykle trudne. Z tego powodu, po burzliwych obradach, wyjątkowo zdecydowano się przyznać dwie nagrody I stopnia. Ponadto przyznano, jak co roku, dwie nagrody II stopnia i trzy nagrody III stopnia. Dodatkowo Jury Konkursu postanowiło wyróżnić siedem prac.

Komentując wyniki prac chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktów. Wśród wybranych najlepszych 14 prac aż pięć to prace licencjackie lub inżynierskie. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku te same osoby zgłoszą do Konkursu bardzo dobre prace magisterskie. Ponadto, wśród laureatów są trzy Panie. Paniom przyznano nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienie. Wśród uczelni prym wiodła Politechnika Warszawska - aż pięcioro laureatów ukończyło tą uczelnię. Poniżej pełne zestawienie przyznanych nagród i wyróżnień.     

Nagrody I stopnia otrzymują:

 • Pani licencjat Sara Piotrowska
 • Pan mgr inż. Grzegorz Gomółka

Nagrody II stopnia otrzymują:

 • Pani mgr inż. Marta Bernaś
 • Pan inż. Dawid Zakrzewski

Nagrody III stopnia otrzymują:

 • Pan mgr inż. Mateusz Pielach
 • Pan mgr inż. Mikołaj Rogalski
 • Pan mgr Jakub Szlachetka

Wyróżnienia przyznano:

 • Pani inż. Angelika Kapica
 • Pan mgr Tomasz Krehlik
 • Pan mgr inż. Filip Musiałek
 • Pan inż. Mateusz Nieborek
 • Pan mgr inż. Michał Nowak
 • Pan inż. Paweł Piwowar
 • Pan mgr inż. Filip Sadura

W imieniu Jury Konkursu wszystkim serdecznie gratulujemy !