Wyniki XXVII konkursu im. Adama Smolińskiego

Wyniki XXVII Konkursu PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki:

Tytuł pracy Autor Uczelnia Prowadzący pracę
Nagroda I stopnia – 3000 zł      
Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomaganego transformacją Hilberta Mgr inż. Maria Cywińska Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
Nagrody II stopnia – 2000 zł      
Dyfuzja nośników ładunku w strukturach sprzężonych typu studnia kwantowa – kropki kwantowe Inż. Dąbrówka Biegańska Politechnika Wrocławska Dr inż. Marcin Syperek
Opracowanie wzorca kalibracyjnego dla potrzeb metrologicznych badań tomografu holograficznego do zastosowań biologicznych Mgr inż. Michał Ziemczonok Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
Nagrody III stopnia – 1500 zł      
Struktury światłowodowe z cienkimi warstwami tlenku cyny indu (ITO) do jednoczesnych analiz optycznych i elektrochemicznych Mgr inż. Dariusz Burnat Politechnika Warszawska Dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. PW
Multi-photon autocorrelation precisely measured with an image intensified camera Lic. Michał Lipka Uniwersytet Warszawski Dr hab. Wojciech Wasilewski, prof. UW
Długookresowe siatki światłowodowe pokryte cienkimi warstwami tlenków metali do zastosowań biosensorycznych Mgr inż. Monika Piestrzyńska Politechnika Warszawska Dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. PW