Wyniki XXXII Konkursu im. prof. Adama Smolińskiego

Na XXXII Konkurs im. prof. Adama Smolińskiego wpłynęło 25 prac o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. . Po burzliwych obradach i dyskusjach Jury Konkursu zdecydowało przyznać dwie Nagrody I stopnia, dwie nagrody II stopnia i trzy nagrody III stopnia.

Nagroda I stopnia została przyznana Panu inż. Przemysławowi Chmielewskiemu, który obronił pracę pt.: "Laser światłowodowy pracy ciągłej z szerokim zakresem strojenia" na Politechnice Wrocławskiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nagroda I stopnia została przyznana za pracę inżynierską. Życzymy Panu Przemysławowi takich samych sukcesów po obronie pracy magisterskiej.

Ponadto nagroda I stopnia została przyznana Panu mgr. Grzegorzowi Łukasiewiczowi za pracę pt.: "Poszukiwania ultralekkiej ciemnej materii przy pomocy sieci czujników kwantowych nowej generacji" na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nagrody II stopnia zostały przyznane absolwentom Politechniki Warszawskiej, za prace magisterskie - Panu mgr. inż. Juliuszowi Bojarczukowi za pracę pt.: "Multipleksacja czujników światłowodowych z wykorzystaniem kodów o dobrych własnościach korelacyjnych" oraz Panu mgr. inż. Patrykowi Miturze za pracę "Optymalizacja oświetlenia w wielowiązkowej profilometrii holograficznej ze względu na topografię badanego obiektu".

Nagrody III stopnia zostały przyznane absolwentom Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Nagrodę przyznano Panu mgr. Inż. Michałowi Golasowi za pracę pt.: "Pasywne struktury rezonansowe fotoniki scalonej na platformie azotku krzemu", Panu mgr. inż. Kacprowi Matuszelańskiemu za pracę pt.: "Charakteryzacja fotodiod extended InGaAs osadzanych na podłożu InP metodą MOCVD" oraz Panu mgr. inż. Dawidowi Wróblewskiemu za pracę pt.: "Opracowanie i kalibracja stanowiska do pomiaru promieniowania tła z zakresu UV-C. Analiza budżetu niepewności pomiarów".

Dodatkowo w Konkursie wyróżniono prace dwójki absolwentów Politechniki Wrocławskiej: Pani mgr inż. Wiktorii Weichbrodt oraz Pana inż. Macieja Śmiertki oraz dwójki absolwentów Politechniki Warszawskiej: Pani mgr inż. Marty Kajkowskiej oraz inż. Huberta Rutkowskiego.

Wszystkim zwycięzcom życzymy kolejnych sukcesów w dalszej karierze zawodowej!

Pełne wyniki XXXII Konkursu oraz wyniki Konkursów z lat ubiegłych można przeglądać na stronie HISTORIA.