Informacja o Konkursie w czasopiśmie Elektronika

Aktualnie trwajacy XXIX Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki cieszy się dużym powodzeniem. Swój udział w Konkurs potwierdziło juz 15 kandydatów. Trwa uzupełnianie dokumentów kandydatów. Przypomiamy, że zgodnie z Regulaminem, dokumenty można składać w formie elektronicznej do 8.11.2020.

Informacja o naszym Konkursie została zamieszczona w  miesięczniku naukowo-technicznym Elektronika poświęconym problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.

Laureaci Konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich osiagnięć na łamach czasopisma Elektronika . Publikacja swoich prac w czasopiśmie Elektronika będzie dodatkową zachętą do udziału w Konkursie, jak również przyczyni się popularyzacji optoelektroniki w Polsce. Publikacja wartościowych prac przyczyni się także do wzrostu zainteresowania Czasopismem. 

Poniżej zamieszczamy stronę aktualnego, pażdziernikowego numeru Czasopisma z informacją o naszym Konkursie.

Załaczone pliki: